SETeMa Portafix Universal

Portafix Universal ir modulāra tvaika/gaisa fiksācijas sistēma, ar integrētu tvaika ģeneratoru, kas paredzēta tekstila tinšu fiksācijai.

Pie temperatūras starp 100  un 180°C un aiztures laika no 2 līdz 30 minūtēm, Portafix Universal ir piemērota visām tekstila tintēm. Portafix Universal sistēma nodrošina tvaicēšanu ar tvaiku piesātinātos apstākļos pie temperatūras 100-105°C, kā arī tā ir piemērota disperso tinšu fiksācijai pie augstas temperatūras 165-180°C. To iespējams izmantot arī kā karstā gaisa tinšu fiksācijas sistēmu darbam ar pigmenta tekstila tintēm.

Portafix Universal iespējams izmantot kā žāvētāju kombinācijā ar Porta-Wash un Porta-Pad sistēmām.